Červen 2011

Růst

10. června 2011 v 16:23 moje tvorba
Růst
Ve své práci jsem použil téma "Růst", které je simulováno v pohybujícím se objektu.
V grafikách, kde jsem pracoval s pohledy "dovnitř"
a "ven"je znázorněn pohled
na jedno sídliště v Jižním městě, celý objekt je situován do parku Riegrovy Sady a do budov kolem něj.
Vít Jebavý, 3.C
Video: