Březen 2010

art prazacka - pohyblive obrazy 2.c

25. března 2010 v 20:59 moje tvorba

(Můj obrázek je jako první.)

Nové funkce na tomto webu

17. března 2010 v 21:38 organizační
h
Pokud jste si nevšimli,
tak zdůrazńuji, že se na tomto webu nejen Články komentovat,
ale také hodnotit jen pomocí hvězdiček ( uvedené v přidání komentářů ).


Angličtina - presentace o CADETU (domácí úkol)

15. března 2010 v 21:26 cadet
Cadet Class

Cadet is a sailing class for kids from eight to seventeen years. The boad has one main sail, one jib and a spinaker. It´s for two people. It can sail on the sea, but it isn´ t olympic class. Cadet is 3,2 metres long. You can drive it by rudder. There are four forms of hull. The oldest one is "Mark one" and the youngest one is "Mark four". It is very good sailing class for preparing on bigger class.(Překlad:)

Lodní třída Cadet

Cadet je lodní třída pro děti od osmi do sedmnácti let. Tato loď má jednu hlavní plachtu, jednu kosatku a spinakr. Je pro dva lidi. Umí jezdit na moři, ale není to olympijská třída. Cadet je 3,2 metru dlouhý. Dá se řídit kormidlem. Tady jsou čtyři formy trupu. Nejstarší je "Mark jednička" a nejmladší je Mark "čtyřka". Je to velice dobrá lodní třída pro přípravu na větší třídu.